Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

Sue86
Wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— I NIGDY NIE PRZESTANĘ.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viadusz dusz
Sue86
nie ma nic gorszego, niż stracić szansę na coś, co mogło zmienić Twoje życie
— Grey's Anatomy
Reposted frombizarrement bizarrement viaWhiltierna Whiltierna
Sponsored post
feedback2020-admin
Sue86
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWhiltierna Whiltierna
0058 c9b7 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viaWhiltierna Whiltierna
Sue86

Helene Stanley


Helene Stanley dancing for Marc Davis and other animators for Sleeping Beauty. See the video here.
Sue86
Szukam świata, w którym człowiek człowiekowi człowiekiem.
— Jarosław Borszewicz
Reposted frominpassing inpassing viaWhiltierna Whiltierna
Sue86
Swoje trzeba przeżyć. Żeby umieć. Żeby wiedzieć czego się chce. Żeby wiedzieć czego można oczekiwać. Kropka.
— artykuł "Co musisz dla siebie zrobić mając dwadzieścia lat?"
Reposted fromdusz dusz viaWhiltierna Whiltierna
Sue86
Przynajmniej na zewnątrz sprawiałam wrażenie pozbieranej.
— Becca Fitzpatrick, Cisza
Sue86
Czego się boję? Boję się stracić ludzi, których kocham. Boję się, że kolejny raz mi się to przydarzy. Boję się samotności. Boję się kiedyś obudzić i zdać sobie sprawę z tego, że nikogo już przy mnie nie ma.
Reposted fromhole-love hole-love viaWhiltierna Whiltierna
Sue86
0293 f77e
Sue86
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWhiltierna Whiltierna
Sue86
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaWhiltierna Whiltierna
Sue86
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viaWhiltierna Whiltierna
Sue86
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaWhiltierna Whiltierna

July 07 2015

Sue86
..czasami myślę, że wszyscy żyliśmy kiedyś innym życiem w jakimś zupełnie innym świecie. Ale z jakiegoś powodu zapomnieliśmy o tym.
— Haruki Murakami
Reposted frombeltane beltane viacoconutmousse coconutmousse
Sue86
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami
Sue86
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacoconutmousse coconutmousse
Sue86
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viapozakontrola pozakontrola
Sue86
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viapozakontrola pozakontrola
Sue86

Wiesz, czasami nie chcesz niczego poza tym, żeby kogoś dotknąć. Chociaż brzegiem koszulki, albo tym najmniejszym palcem u lewej ręki. Czasami chcesz po prostu nie musieć odwracać głowy i czuć tą bliskość, czuć, że ktoś siedzi obok Ciebie, ta jedna jedyna osoba. Na własnej skórze znaleźć jego ciepło, włosek, milimetr zapachu. Wiesz, czasami najbardziej wyuzdaną fantazją potrafi być ta, żeby się położyć, wtulić się i zasnąć.  

— ...
Reposted frompuella13 puella13 viaCrazyAnt CrazyAnt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...