Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

Sue86
7694 468a 500
Sue86
2748 03c7 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
Sue86
istnieją takie krzywdy, których nie sposób przebaczyć
— Jodi Picoult - "Przemiana"
Sue86
Cokolwiek się zdarzy, zawsze ma swój powód. Czasami jest to kłótnia kochanków, którzy nie chcą przyznać się do tego, że ich uczucie nigdy nie wygasło. Czasami jest to randka, która nie miała odbyć się w ten sposób. Innym razem to spotkanie, jakie na zawsze ma odmienić losy, które zdawały się już ustalone. Tak czy inaczej, nic nie dzieje się od tak, bez powodu. Bez wachlarza wcześniejszych okoliczności.
— Nina Reichter
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCrazyAnt CrazyAnt
Sue86
4214 ab54 500
S.King
Reposted fromevidence evidence viaCrazyAnt CrazyAnt
Sue86
9709 98d1 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
Sue86
7635 ece6
Reposted fromchceuciec chceuciec viaCrazyAnt CrazyAnt
Sue86
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 
Reposted fromjustadreambaby justadreambaby viaCrazyAnt CrazyAnt
Sue86
9867 2eb3
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
Sue86
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Marek Hłasko
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viaCrazyAnt CrazyAnt
Sue86
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaCrazyAnt CrazyAnt
Sue86
0696 4c6a
Reposted fromxalchemic xalchemic viaCrazyAnt CrazyAnt
Sue86
1783 8882 500
##
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaCrazyAnt CrazyAnt
Sue86
 Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.

July 02 2014

Sue86

Może niektórzy ludzie pojawiają się po to, by wyleczyć nas z innych ludzi...

 - CrazyAnt's soup
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viapassionative passionative
Sue86
Wczesny ranek. Wyruszyć o świcie. Podróżować dookoła, wyprzedzając słońce, ukraść mu cały dzień. Robić tak bez końca i nie starzeć się ani o dzień.
— James Joyce
Reposted frompesy pesy viapassionative passionative
Sue86
0153 dd7f
Sue86
Marilyn Monroe
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viapassionative passionative

June 26 2014

Sue86

Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale.

Reposted fromalexandra93 alexandra93
Sue86
przecież się nie przyznam, że chciałabym żebyś tu teraz był
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl